Sáčky do vysavače autoškola Litomyšl, autoškola Polička

Tržek 38, Litomyšl

 

777 040 913
info@fmk.cz


e-shop

www.horsevital.cz

08 09

Firma FAULHAMMER navázala v roce 1991 na rodinnou tradici již z roku 1893.


V současné době se zabývá činnostmi :

 • Výroba krmných směsí, koncentrátů a medikovaných krmiv pro hospodářská zvířata
 • Výroba pšeničné mouky
 • Nákup, skladování a následný prodej zemědělských komodit
 • Poskytujeme poradenskou službu v oblasti chovu hospodářských zvířat
 • Dodáváme široký sortiment přípravků na ochranu rostlin
 •  

  Hlavním cílem naší firmy je spokojenost zákazníků. Z tohoto důvodu jsme zavedli ve svých provozech systém řízení jakosti podle evropské normy HACCP.

   

  Nový vývojový projekt - VKS Tržek

   

  Vrata VKS Tržek

  Technologická optimalizace a intenzifikace s novým systémem kontroly kvality výroby

  Vývojový projekt, který byl realizován ve spolupráci se společností KYBERTEC s.r.o. dosáhl ve stanovených cílech následujících výsledků:

  1. Zavést systém technologické a bezpečnostní dohledatelnosti

  Do výrobního procesu je implementován komplexní řídicí systém. Ten umožňuje monitorovat a upravovat aktuální parametry celého procesu, což ve výsledku vede k jeho optimalizaci a vyšší efektivitě. Zároveň je umožněna celková dohledatelnost každého prvku procesu počínaje vstupní surovinou, aktuálním nastavením technologií – dále sleduje úkony a pohyb obsluhy a výsledné parametry produkce, včetně jejího uložení k expedici.

  2. Kvalitativně zlepšit technologický proces výroby krmných směsí

  Ve spolupráci s výzkumnými pracovníky se podařilo z dostupných technologií vyprojektovat a zrealizovat vysoce výkonově a energeticky efektivní výrobní proces. Všechny ucelené výrobní celky – šrotování, míchání, tukování i expedice jsou navíc komplexně řízeny a monitorovány řídicím systémem.

  3. Zavést nový postup pro informování zákazníků

  V rámci projektu byl zaveden nový – proaktivní – přístup v informování zákazníků. Každý výrobek je nyní označen unikátním kódem a zákazník může prostřednictvím webové aplikace sledovat detailní technologické a obsahové informace. Zlepšila se tak informovanost zákazníků, zlepšila možnost dohledatelnost výrobků a v neposlední řadě to pomohlo i marketingu společnosti.

  Z výše uvedeného vyplývá, že i přes vysokou výzkumnou a technologickou náročnost projektu se podařilo všechny tři jeho základní cíle splnit.

  Vytvořil: Matyáš Hájek www.designhajek.cz               

  Administrace