PRODUKTY

Krmné směsi

Sortiment výroby krmných směsí je zaměřen především na krmné směsi pro drůbež. Jedná se hlavně o užitkové a plemenné chovy nosnic a brojlery. Zbývající část výroby je zaměřena na krmné směsi pro prasata a to v celém sortimentu od výživy plemenného materiálu a selat až po výkrm vepřového žíru. Výroba medikovaných krmiv probíhá na základě povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků. Celkový sortiment představuje okolo 50-ti receptur.

Veškeré výrobky expedujeme jak v sypké tak i granulované formě, volně ložené v přepravnících nebo pytlované.
K výrobě krmných směsí jsou používány především suroviny tuzemského původu. Samotná výroba probíhá podle plánu kontroly jakosti výroby schváleného ÚKZÚZ. Vzorky výrobků jsou dle harmonogramu plánu podrobovány rozborům v laboratoři.
Hlavními znaky našich krmných směsí je výborná kvalita díky mnohaletým zkušenostem a dlouholeté tradici.

Tržek
Původní mlýn na mouku byl po restituci zrekonstruován na výrobu krmných směsí. V roce 2006 došlo k rozsáhlé modernizaci výrobní linky, která nyní splňuje vysoce náročné parametry na výrobu nejkvalitnějších krmiv. V roce 2013 proběhla další rozsáhlá modernizace a to dopravních cest a granulační linky.

Červená Voda
Areál byl zakoupen v roce 2004 a v současné době zde probíhá jak skladování tak výroba krmných směsí.

Mouky

Výroba mouky ve Firmě Faulhammer zachovává tradici již z roku 1893. Základním znakem naší mouky je zpracování nejkvalitnějších surovin a následnou kontrolou zajištění vynikající kvality všech produktů. Kontrola probíhá pomocí algeografu. Celková kapacita výroby je 100 t semletého obilí za 24 hodin a plně vyhovuje standardu HCCP. Mouka se expeduje volně
ložená, nebo v egalizovaných pytlích.

Valcha u Vysokého Mýta
1926 byl zakoupen mlýn Valcha a následně po navrácení do soukromého majetku byl roku. 1992 rekonstruován. Kapacita mlýna je 50 t semletého obilí za 24 hodin. Linka je univerzální pro mletí pšenice a plně vyhovuje standardu HCCP. Mouka se expeduje volně ložená, nebo v egalizovaných pytlích.

Mlýn Letovice
2007 byl zakoupen mlýn Letovice, po předchozí kompletní výměně technologie. Kapacita mlýna je 50 t semletého obilí za 24 hodin. Linka je univerzální pro mletí pšenice i žita a také plně vyhovuje standardu HCCP. Mouka se expeduje v egalizovaných pytlích.

Produkty pekařské:
· Mouka pš. hladká světlá T530
· Mouka pš. chlebová T1000
· Mouka pš. hrubá „ZLATÝ KLAS“ T450
· Mouka pš. polohrubá hrubá T550
· Mouka žitná chlebová

Krmné produkty:
· Pšeničná mouka krmná
· Pšeničné otruby
· Pšeničné klíčky
· Žitné otruby

Kvalita produktů na prvním místě.

Adresa:

Tržek 38, 570 01 Litomyšl

Telefon:

+420 777 040 913

E-mail:

info@fmk.cz