O NÁS

Historie společnosti

V Tržku stál již ve středověku velký biskupský mlýn. V roce 1871 byl postaven mlýn nový, který patřil akciové společnosti s 88 akcionáři. Mlýn ovšem ekonomicky neprosperoval a dostal se roku 1893 do veřejné aukce. Mlýn koupil majitel největšího počtu akcii Josef Faulhammer. Po nezbytných opravách došlo k navyšování produkce. Po převzetí řízení mlýna Karlem Faulhammerem nastala nová éra rozvoje. 1926 byl zakoupen mlýn Valcha u Vysokého Mýta. Mlýny patřily mezi významné ve východních Čechách až do roku 1948. V 50. letech byl veškerý majetek rodiny Faulhammerových znárodněn. Tržecký mlýn byl po znárodnění převeden na výrobu krmných směsí, mlýn Valcha pozbyl na své funkčnosti a byl značně zdevastován.

Obnovení rodinné tradice

Firma FAULHAMMER s.r.o. navázala v roce 1991 na bohatou rodinnou tradici. Novodobá historie vznikla zásluhou majitelů, třech společníků z rodiny Faulhammerových, ale hlavně pana Jana Faulhammera. Vznikla soukromá společnost, která obnovila rodinnou tradici a začala podnikat na trhu s výrobou krmných směsí. Vznik nové společnosti byl provázen řadou velkých těžkostí, od složitého procesu vyřízení restitučních nároků, kdy bylo nutno zajistit veškeré doklady, přes státní archivy i obnovené soudní řízení. Dále byla velmi složitá situace v zajištění výroby krmných směsí, kdy nebyly zajištěny suroviny na výrobu, ani finanční zdroje na jejich nákup, nebyly uzavřeny obchodní kontrakty, chyběl odborný pracovní kolektiv pro vedení firmy. Chyběly finanční prostředky i na odkup výrobního zařízení výrobny, jelikož nebylo součástí restituce. Dalším negativním stavem bylo fyzicky i morálně opotřebované a zanedbané výrobní zařízení výrobny. V následujících letech musely být vynaloženy značné náklady na provoz a modernizaci zařízení. Přes všechny tyto obtíže se podařilo řediteli firmy společnost založit a realizovat vlastní podnikatelský záměr, i když se to v počátcích zdálo nemožné. Přesto se v roce 1993 podařilo obnovit a uvést do provozu i mlýn Valcha, což si vyžádalo rovněž nemalé finanční náklady a úsilí majitelů. V tomto roce byla obnovena i činnost dvou malých vodních elektráren, které byly v dezolátním stavu. Rozvoj společnosti pokračoval v rozšíření činnosti obchodováním se zemědělskými komoditami získáním dalších provozních prostor. V roce 1994 bylo zakoupeno privatizačním projektem středisko Litomyšl jako skladové zázemí pro výrobu a obchod v regionu Litomyšle. V roce 1997 bylo zakoupeno od Pozemkového fondu středisko Polička s velkokapacitním silem pro skladování obilovin, olejnin a luskovin. Tím byly vytvořeny podmínky pro zahájení obchodní činnosti se zemědělskými komoditami v širším rozsahu a pro kvalitní skladování surovin pro výrobu. V roce 2004 bylo zakoupeno středisko Červená Voda, ve kterém se vyrábí krmné směsi a zároveň jsou zde také velkokapacitní sila. Posledním přírůstkem byl v roce 2007 mlýn Letovice.

Josef Faulhammer
Karel Faulhammer
Jan Faulhammer st.

Současnost

Firma FAULHAMMER se úspěšně vyrovnává s měnícími se podmínkami na trhu, trvale vysokou konkurencí, stoupajícími požadavky ze strany zákazníků i legislativy. Stávající výroba krmných směsí je 3000 tun měsíčně. Na sile v Poličce skladujeme rozhodující množství surovin pro naši výrobu i pro obchodní činnost. Dále skladujeme komodity pro SHR a zboží pro obchodní partnery. Kapacita sila 20 tisíc tun je plně využita. Firma FAULHAMMER považuje fakt, že se ji daří v dnešních složitých podmínkách v resortu zemědělství existovat, takže nemusí omezovat počet svých zaměstnanců. Dobře se zúročila počáteční skromnost v soukromém vybavení, kdy veškeré výsledky podnikání za dobu existence firmy byly vloženy do podnikání tak, aby firma prosperovala. Udržet vývoj firmy a modernizovat výrobní provozy jsou hlavní prioritou budoucích let.

Ing. Jan Faulhammer

Kvalita produktů na prvním místě.

Adresa:

Tržek 38, 570 01 Litomyšl

Telefon:

+420 777 040 913

E-mail:

info@fmk.cz